Chương trình Giao thương trực tuyến với doanh nghiệp Y tế Hàn Quốc - Bio Health Worldwide Online 2020
[30/09/2020 14:18:52]

Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi) thực hiện sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc trong ngành Y Tế - Dược: Chương trình Giao thương trực tuyến với doanh nghiệp Y tế Hàn Quốc - Bio Health Worldwide Online 2020.

Thời gian:               Ngày 26 ~ 30 tháng 10 năm 2020 (Thứ 2~6)

Địa điểm:               (1) VP KOTRA Hanoi

                               Tầng 20, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

                               (2) VP Quý Công ty

Hình thức:              Giao thương qua mạng trực tuyến (có hỗ trợ phiên dịch)

Quy mô:                 173 Doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực:

- Trang thiết bị y tế, vật tư, vật tư tiêu hao

- Thiết bị thẩm mỹ, thiết bị chăm sóc sức khỏe

- Dược phẩm, thực phẩm chức năng

- Các sản phẩm khác

(chi tiết tham khảo file excel đính kèm)

Các doanh nghiệp quan tâm vui lòng đăng ký tham dự theo thông tin đính kèm.

Nguyên tắc đạo đức