Mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, 13.09.2018 (Hanoi)
[22/08/2018 10:56:28]

Được sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, và trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2018 (VBS 2018)
Within the context of the World Economic Forum on ASEAN, Vietnam Chamber of Commerce and Industry will organize the Vietnam Business Summit 2018:
 

Thời gian/Time:      13.30 – 17.30, 13/09/2018 
Địa điểm/Venue:      Trung tâm Hội nghị Quốc gia - National Convention Center (NCC), 57 Phạm Hùng, Hà Nội
 
Hiện nay, website của sự kiện www.vietnambusinesssummit.com.vn đã mở đăng ký chính thức cho các doanh nghiệp quan tâm tham dự Hội nghị. Do số lượng chỗ ngồi trong phòng họp có giới hạn, Ban Tổ chức sẽ mở đăng ký đến ngày 31/8/2018 hoặc đến khi nhận đủ đăng ký của đại biểu. Trân trọng đề nghị tất cả các doanh nghiệp/ đơn vị quan tâm vui lòng thực hiện đầy đủ các bước sau để hoàn tất đăng ký:

  1. Đăng ký tài khoản công ty và đăng ký đại biểu tham dự sự kiện theo hướng dẫn trên website*.
  2. In Phiếu đăng ký, kiểm tra thông tin và lấy chữ ký, đóng dấu của Quý Doanh nghiệp/ Đơn vị.
  3. Scan/Chụp ảnh lại phiếu đăng ký và tải lên tài khoản đăng ký của Quý Doanh nghiệp/đơn vị

*Với các doanh nghiệp đã đăng ký quan tâm và có tài khoản trên hệ thống, vui lòng sử dụng tài khoản này để đăng ký đại biểu tham dự
 
For further information please visit the event’s official website www.vietnambusinesssummit.com.vn  . Please note online registration is now opened for registration of business/organizations to participate the Summit. Due to limited seats in the Summit venue, we suggest delegates to register at the earliest convenience, the Organizer will close registration on 31 August 2018. Delegates are kindly requested to follow 3 steps to complete the registration:

  1. Register a company account and follow the instruction on the website*
  2. Print out and sign on the registration.
  3. Upload the photo of signed registration to website.

*If you have registered your interest and have received your username/password on the Website already, kindly login to that account to register the participant to the Summit.

*Step 2 & 3 are not required for businesses operated outside of Vietnam. 

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Mr. Nguyen Nam
International Relations Department
Vietnam Chamber of Commerce and Industry
Tel: 84 4 35742022 ext 247
Fax: 84 4 35742020 or 84 4 35742030
Cell: 0989191197

Nguyên tắc đạo đức