Hội nghị BCH Hiệp hội mở rộng lần thứ 5 khóa V “Tọa Đàm giữa BCH và Lãnh đạo Cục QLD về các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn, thúc đẩy hoạt động SXKD của Doanh nghiệp dược”
[24/05/2018 10:22:14]

   Ngày 19.5.2018 Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH Hiệp hội mở rộng lần thứ 5 khóa V “Tọa Đàm giữa BCH và Lãnh đạo Cục QLD về các giải pháp nhằm giải quyết khó khăn, thúc đẩy hoạt động SXKD của Doanh nghiệp dược”

   Tham dự hội nghị có 25 đồng chí ủy viên BCH Hiệp hội cùng đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp hội viên Hiệp hội; Ông Vũ Tuấn Cường: Cục trưởng Cục QLD, Ông Nguyễn Đăng Lâm: TP.Quản lý Giá, Ông Lê Huy Hùng: TP.Đăng ký thuốc, Ông Phan Công Chiến: TP.Kinh doanh, Ông Nguyễn Tuấn Anh: Phòng Đăng ký thuốc

   Trước buổi tọa đàm, Ông Nguyễn Văn Tựu – Chủ tịch Hiệp hội chúc mừng đồng chí Vũ Tuấn Cường đã nhận nhiệm vụ Cục trưởng Cục quản lý dược từ tháng 4/2018. Chúc đồng chí Cục trưởng sức khỏe và thành công trên cương vị công tác mới, lãnh đạo ngành dược phát triển theo định hướng của Chính phủ, Bộ ngành

   Tại Hội nghị này Hiệp hội cùng các doanh nghiệp mong muốn đưa ra những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện các quy định, các thông tư….để lãnh đạo Cục QLD có thêm những hiểu biết thực tế về  bức tranh tổng thể của ngành. Đề nghị Cục trưởng, lãnh đạo các phòng xem xét tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp theo tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp đã được gửi trước tới Cục quản lý Dược. Các khó khăn vướng mắc nào có thể tháo gỡ được ngay đề nghị Cục sớm thực hiện, các vấn đề nào cần phải nghiên cứu xem xét thì Cục cũng sớm có hướng giải quyết và trả lời Hiệp hội bằng văn bản.

   Ông Vũ Tuấn Cường cho biết sau khi Luật dược, nghị định số 54 có hiệu lực, Bộ Y tế - Cục QLD sẽ soạn thảo ban hành tổng cộng 16 thông tư hướng dẫn. Hiện đã ban hành 7 thông tư, còn 9 thông tư  Ban soạn thảo sẽ sớm hoàn thiện và ban hành trong thời gian tới. Ông đánh giá cao những đóng góp của Hiệp hội trong công tác góp ý xây dựng các thông tư, Nghị định, Luật trong thời gian qua.

   Cục trưởng thông tin tới hội nghị tám nhiệm vụ, định hướng lớn của Bộ Y tế về lĩnh vực dược trong thời gian tới để Hiệp hội, các doanh nghiệp nắm được từ đó xây dựng định hướng phát triển doanh nghiệp.

  1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động của doanh nghiệp.
  2. Đẩy mạnh sản xuất thuốc trong nước (định hướng này đã thể hiện rõ trong nghị quyết trung ương 20 của Bộ chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân). Hiện Cục đang xây dựng đề án
  3. Tập trung nghiên cứu, sản xuất dược liệu, thuốc từ dược liệu(định hướng ưu tiên cho thuốc từ dược liệu thể hiện trong các thông tư về đấu thầu…, tuy nhiên lãnh đạo Bộ cũng nhận thức được thực trạng sản xuất thuốc dược liệu ở Việt Nam và xác định việc cần phải tiêu chuẩn hóa trong sản thuốc từ dược liệu
  4. Đẩy mạnh xuất khẩu, vừa qua Chính phủ cũng đã có Chỉ thị về hoạt động xuất khẩu, Bộ Y tế - Cục QLD đã có những góp ý cho Chỉ thị về nâng cao xuất khẩu dược phẩm. Lãnh đạo Cục kế hoạch tổ chức diễn đàn về xuất khẩu dược phẩm trong thời gian tới (giúp doanh nghiệp định hướng, tìm ra thị trường xuất khẩu tiềm năng và thông tin về các thị trường…)
  5. Khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao(thuốc sinh học, tế bào, ung thư, vắc xin…). Xây dựng những khu công nghệ cao về dược phẩm
  6. Chú trọng đào tạo nhân lực dược.
  7. Thực hiện các chiến lược lớn: tổng kết chiến lược phát triển ngành dược đến năm 2020
  8. Thực hiện kết nối viễn thông các nhà thuốc..Rất mong Hiệp hội cùng các doanh nghiệp ủng hộ các chủ trương, định hướng của Bộ, để cùng đưa ngành dược phát triển.

   Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở và chia sẻ. Theo ý kiến của Cục trưởng có 3 vấn đề lớn được hội nghị tập trung thảo luận đó là: Tiến độ thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc; chứng minh công thức gốc đối với các thuốc của doanh nghiệp trong nước đã lưu hành trên thị trường nhiều năm; cùng công ty đăng ký nhiều hơn 1 số đăng ký cho cùng 1 hoạt chất vì mục đích thương mại. Ngoài ra rất nhiều vấn đề khác Hiệp hội đã tổng hợp thành văn bản gửi Cục và đã được lãnh đạo Cục giải đáp tại Hội nghị, các ý kiến trả lời sẽ được Cục trả lời bằng văn bản gửi Hiệp hội sau hội nghị.

   Kết luận hội nghị, Cục trưởng nêu rõ trên tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, lãnh đạo Cục, Bộ luôn mong muốn lắng nghe và trao đổi cùng doanh nghiệp, vấn đề nào hợp lý thì sẽ tháo gỡ ngay tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động của doanh nghiệp. Một số vấn đề cụ thể đã trao đổi tại Hội nghị, ngoài ra còn một số vấn đề Cục sẽ chủ trương tháo gỡ dần trong thời gian tới.

(Tin VPHH)

Nguyên tắc đạo đức