Xin Ý kiến góp ý Dự thảo thông tư thay thế thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016
[19/07/2018 10:45:38]

Ngày 13/12/2017, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp giữa thành viên Ban soạn thảo và một số chuyên gia về góp ý “dự thảo lần 2 Thông tư thay thế Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 quy định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập”do TS. Trương Quốc Cường,Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì

Hiện dự thảo đang trong thời gian hoàn thiện để xin ý kiến đông đảo các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh trong đó có các doanh nghiệp dược, VPHH xin gửi nội dung dự thảo lần 2 Thông tư thay thế Thông tư 11/2016/TT-BYT về Đấu thầu thuốc và các phụ lục liên quan.  Đề nghị các DN nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp gửi về VPHH ( trước ngày 21/12/2017) để VPHH tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 
 

Newsletter

Sign up to receive information periodically