Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 với rất nhiều nội dung mới, tác động mạnh mẽ tới các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu gửi xin ý kiến ngày 25 tháng 02 năm 2014