Tháng 9 năm 2010 tại hội nghị Bộ trưởng (bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởngthương mại) các nước thành viên APEC đã đưa ra sáng kiến xây dựng và đưa vào thực hiện các Nguyên tắc tự nguyện về đạo đức ở tất cả các nước thành viên APEC trong các lĩnh vực: Trang thiết bị y tế; Dược phẩm; Dược phẩm sinh học và Xây dựng. Hưởng ứng sáng kiến quan trọng mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thực hiện các văn bản quy phạm pháp Luật cũng như Điều lệ của Hiệp hội, Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam(VNPCA) xây dựng và phổ biến việc áp dụng nguyên tắc tự nguyện về đạo đức kinh doanh dược (Dược và Dược phẩm sinh học)

(file đính kèm)

Click vào đây  để tải về kết quả 04 gói thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm 

Click vào đây để tải về kết quả đấu thầu từ tháng 9-12/2017 do BHXH Việt Nam tổ chức

Hướng dẫn của Tổng Cục Hải Quan – Cục Hải Quan TP Hải Phòng về việc thông quan hàng hóa có kết quả kiểm tra chuyên ngành

Công văn số 17248/QLD-CL ngày 24/10/2017 của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật một số thông tin tại Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học đợt 1, đợt 4, đợt 5, đợt 7, đợt 9, đợt 10, đợt 13, đợt 17 và đợt 17. Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục đính chính, cập nhật một số thông tin về danh mục thuốc tương đương sinh học đã được công bố kèm theo công văn này.

Xem danh mục tại đây