Trước tình trạng sản xuất , kinh doanh hàng giả , hàng kém chất lượng vẫn ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp về qui mô , lĩnh vực lẫn phương thức sản xuất , tổ chức tiêu thụ và nhập khẩu từ bên ngoài, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 08/9/2008 về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

  Ngày 18 tháng 8 năm 2008, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-QLD về việc công bố 495 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt nam (Đợt 60) và Quyết định số 179/QĐ-QLD về việc công bố 292 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt nam (Đợt 111)

         Ngày 04 tháng 8 năm 2008 , Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 27/2008/QĐ-BYT về việc huỷ bỏ Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc độc , danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc và Quyết định số 3046/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung danh mục thuốc độc và danh mục thuốc giảm độc.

   Ngày 21 tháng 7 năm 2008 , Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi , bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu ,nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực Y tế , phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y , dược , lệ phí cấp giấy phép xuất , nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề Y ,dược

  Ngày 11 tháng 7 năm 2008, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 24/2008/QĐ-BYT về tổ chức và hoạt động của Nhà thuốc Bệnh viện

   Ngày 8 tháng 7 năm 2008 , Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1063 / CĐ-TTg gởi các Bộ trưởng , Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ , Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ , Chủ tịch HĐQT , Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế , các Tổng công ty nhà nước.

    Sau khi Tổ công tác Liên ngành gồm các Vụ, Cục liên quan thuộc Liên Bộ Y tế-Tài chính-Công thương, Chuyên trách của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, có buổi làm việc với các DN lớn về Sản xuất, XNK thuốc tại các tỉnh phía Nam, các Bệnh viện và Sở Y tế TP.HCM... , ngày 20/6/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Công văn số 4368/BYT-QLD gửi Thủ tướng Chính phủ

       Ngày 21/5/2008 , Bộ trưởng Bộ tài chính vừa ban hành Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá

   Ngày 12/5/2008 , Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BYT về Hướng dẫn ghi nhãn thuốc

    Ngày 21/04/2008, Thứ trưởng Cao minh Quang đã ký, ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT về việc Ban hành quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản để sản xuất thuốc từ Dược liệu giai đoạn tới 31/12/2010.