Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 tăng gấp trên 3 lần năm 2010, bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD, cán cân thương mại được cân bằng. Đó là mục tiêu tổng quát của Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt tại Quyết định số 2471/QĐ-TTg, ngày 28/12/2011.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn các công ty nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam.

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc"; Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc"; Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28/5/2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT ngày 13/11/2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Ngày 18/10/2011 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 93/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. Theo nghị định này Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là bốn mươi triệu đồng.

     Hiệp hội SXKD Dược nhận đuợc công văn 13520/BTC-TCST ngày 10/10/2011 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi năm 2012. Do năm 2012 Việt nam thực hiện cam kết trong khu vực nên Biểu thuế XK,NK  có nhiều thay đổi so với biểu thuế hiện hành.

     Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hội viên  nghiên cứu  kỹ dự thảo, có ý kiến đóng góp, trọng tâm vào Nội dung của nhóm hàng dược phẩm được thể hiện từ chương 31 đến chương 46, nội dung giải trình những thay đổi của biểu thuế ưu đãi năm 2012, nội dung giải trình  dòng thuế gộp.