Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính Trị và triển khai đề án "Người Việt Nam dùng thuốc Việt Nam" của Bộ Y tế. Cục quản lý Dược đã xây dựng chương trình truyền thông "Con đường thuốc Việt" với mục tiêu truyền thông sâu rộng đến người dân về sự phát triển của ngành Dược Việt Nam cũng như định hướng phát triển theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cục quản lý Dược sẽ công bố các doanh nghiệp sản xuất thuốc và các sản phẩm thuốc sản xuất tại Việt Nam đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt 2014" để truyền thông trong chương trình "Con đường thuốc Việt"

   Triển khai đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam, tại cuộc họp doanh nghiệp hội viên ở các khu vực trên toàn quốc vào trung tuần tháng 3/2013, Hiệp hội đã đưa nội dung phổ biến đề án tới các doanh nghiệp hội viên là một trong các nội dung quan trọng chủ yếu tại cuộc họp này.