Để đáp ứng nhu cầu của nhiều Doanh nghiệp, Hiệp hội tổ chức Lớp bồi dưỡng về GSP và GDP. Lớp được tổ chức vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật , kéo dài trong 3 tuần.