Hiệp hội SXKD Dược VN dự kiến mở 2 lớp tập huấn về GSP và GDP tại Hà nội và TP. Hồ Chí Minh vào khoảng đầu tuần đến trung tuần tháng 12/2008.

      Hiệp hội xin giới thiệu Chương trình của 6 khoá Đào tạo thuộc Dự án"Xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả cho các Doanh nghiệp Việt nam

         Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) đã thông báo tới Hiệp hội và một số DN về Chương trình đào tạo thuộc dự án"XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VN", thực hiện trong năm 2008

       Theo tin đã đưa trên trang web ngày 20/4/08, lớp học GSP và GDP được tiến hành từ 10/5/08

    Để đáp ứng nhu cầu của nhiều Doanh nghiệp, Hiệp hội tổ chức Lớp bồi dưỡng về GSP và GDP. Lớp được tổ chức vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật , kéo dài trong 3 tuần.