Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý dược, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế và Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam trong lĩnh vực dược hướng tới mục tiêu giúp các doanh nghiệp tiếp cận, hiểu rõ, thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dược. Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam tổ chức 2 lớp đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp dược triển khai thực hiện “Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về giá thuốc dùng cho người”,  “Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế”; Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đấu thầu thuốc, đây là các lĩnh vực đang được các doanh nghiệp hội viên nói riêng và doanh nghiệp dược nói chung rất quan tâm.

   Hiệp hội nhận được công văn số 3049/PTM-HVĐT của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam V/v Mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức (khóa 8).

   Đây là chương trình thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức về việc thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Từ năm 2008, bảy khóa học với gần 160 học viên đã được thực hiện thành công và được đánh giá cao.

   Khóa học diễn ra tại Việt nam và Đức. Toàn bộ chi phí đào tạo tại Đức do Chính phủ Đức tài trợ

Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai buổi tập huấn tuyên truyền về Hải quan một cửa quốc gia(NSW) và Hải quan một cửa ASEAN(ASW) nhăm tạo thuận lợi tối đa cho quản lý nhà nước và hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cho các Hiệp hôi/doanh nghiệp tại khu vực Hà nội.

     Khoá học đào tạo bồi dưỡng kỹ năng tư vấn cho Việt Nam(VNCT) là khoá học Tiếng Việt thứ 2 trong tài khoá 2011 của AOTS đang nhận hồ sơ đăng ký. Đây là cơ hội để Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ngành sản xuất kinh doanh Dược nói riêng có thể nắm bắt và tiếp cận Kỹ thuật thẩm định tài chính & nhà máy nhằm nâng cao năng suất và lợi nhuận, đồng thời giảm chi phí gia công và vật liệu.

     Khoá học dành cho 24 học viên đến từ quốc gia Việt nam, diễn ra trong 02 tuần từ 17/10 đến 28/10 tại Trung tâm đào tạo AOTS Tokyo, Nhật bản.

     Học viên nhận được học bổng sẽ được hỗ trợ 3/4 tổng toàn bộ chi phí cho khoá học bao gồm chi phí đi lại quốc tế, phí ăn ở và phụ cấp cá nhân, chi phí đào tạo, phí đi lại nội địa Nhật bản.

Theo nhu cầu của các Doanh nghiệp dược, Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn về GDP, GSP & GMP. Thời gian tập huấn tháng 4, tháng 5/2011.

 Thực hiện chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2010 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5286/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2010, Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam (VNPCA) sẽ tổ chức các lớp "Đào tạo nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh" nhằm  hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và năng lực quản lý cho cán bộ cấp trung của Doanh nghiệp để thích ứng với sự thay đổi của môi trường hiện đại. Xây dựng doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện, có đủ khả năng cạnh tranh và hội nhập với nền kinh tế Quốc tế.

Theo nhu cầu của các Doanh nghiệp dược, Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn về GDP, GSP & GMP thời gian tập huấn tháng 11/2010.
Theo nhu cầu của các Doanh nghiệp dược, Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn về GDP & GSP thời gian tập huấn tháng 12/2009.
Theo nhu cầu của các Doanh nghiệp dược, Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam sẽ tổ chức lớp tập huấn về GDP & GSP như sau

Theo nhu cầu của các doanh nghiệp Dược trong nước cũng như các công ty Dược phẩm nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội SXKD Dược sẽ phối hợp với Cục Quản lý Dược Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn:

“Chuẩn bị hồ sơ đăng kí Quảng cáo thuốc”

Cụ thể như sau:

1.       Tại thành phố Hồ Chí Minh:

- Thời gian: 08h00 đến 16h00 ngày 03/6/2009

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP hoá dược phẩm Mekophar - Số 297/5 Lý Thường Kiệt  - Phường 15 - Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.

2.       Tại Hà Nội:

- Thời gian: 08h00 đến 16h00 ngày 24/6/2009

- Địa điểm: trường Đại học Y tế Công cộng – 138B Giảng Võ - Hà Nội