Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức về việc thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Bộ Kinh tế và Công nghệ CHLB Đức (nay là Bộ Kinh tế và Chống biến đổi Khí hậu CHLB Đức) giao cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức.

Từ năm 2008, 34 khóa học với hơn 720 học viên đã và đang được thực hiện thành công và được đánh giá cao, VCCI và GIZ tiếp tục tuyển sinh khóa 36tập trung vào chủ đề kinh tế tuần hoàn (chi tiết trong bản giới thiệu gửi kèm ), cụ thể như sau:

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức về việc thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Bộ Kinh tế và Công nghệ CHLB Đức (nay là Bộ Kinh tế và Chống biến đổi Khí hậu CHLB Đức) giao cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức.

Từ năm 2008, 34 khóa học với hơn 720 học viên đã và đang được thực hiện thành công và được đánh giá cao, VCCI và GIZ tiếp tục tuyển sinh khóa 35tập trung cho lĩnh vực chế biến thực phẩm và công nghệ nông nghiệp thông minh (chi tiết trong bản giới thiệu gửi kèm ), cụ thể như sau:

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, vận hành trong kỷ nguyên số, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các chương trình đào tạo:

1. Chuyển đổi số và sản xuất thông minh trong doanh nghiệp: từ chiều 28/02/2023 đến sáng 02/3/2023 (04 buổi) tại TP. Hồ Chí Minh

2. Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp: chiều 02/3/2023 tại TP. Hồ Chí Minh 

3. Ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp: ngày 18/4/2023 (02 buổi) tại Hà Nội 

4. Quản trị truyền thông cho doanh nghiệp: ngày 19/4/2023 (02 buổi) tại Hà Nội

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức về việc thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Bộ Kinh tế và Công nghệ CHLB Đức (nay là Bộ Kinh tế và Chống biến đổi Khí hậu CHLB Đức) giao cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình Đào tạo Quản trị Doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức. Từ năm 2008, 33 khóa học với hơn 700 học viên đã và đang được thực hiện thành công và được đánh giá cao, VCCI và GIZ tiếp tục tuyển sinh khóa 34, tập trung cho lĩnh vực công nghệ xanh (chi tiết trong bản giới thiệu gửi kèm ), cụ thể như sau

1. Thời gian: ngày 23/9/2022

2. Địa điểm tổ chức: TP.Hà Nội

3. Nội dung đào tạo:

-  Những điểm mới trong thông tư 08/2022/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc ban hành ngày 5/9/2022

-  Các lỗi thường gặp và cách khắc phục trong việc xây dựng hồ sơ hành chính trong đăng ký thuốc.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam năm 2022. Thực hiện ý kiến chỉ đạo chung của Bộ Y tế, nhằm hạn chế sai sót cho Doanh nghiệp trong công tác Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuốc đồng thời giảm tải, rút ngắn thời gian công tác thẩm định Hồ sơ của Hội đồng thẩm định và các cơ quan quản lý trong quá trình thẩm định Hồ sơ đăng ký thuốc cho Doanh nghiệp.

Hiệp hội dự kiến phối hợp với Cục quản lý Dược; Viện kiểm nghiệm thuốc TW và một số Chuyên gia thẩm định về Đăng ký thuốc và chuyên gia hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc mở các lớp đào tạo, tập huấn cho các cán bộ và nhân viên làm công tác về Đăng ký thuốc của các Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Dược phẩm, Khóa tập huấn sẽ cập nhật và hướng dẫn các Doanh nghiệp hiểu và làm đúng các quy định đã ban hành của Bộ Y tế về việc lập hồ sơ Hành chính và hồ sơ Kỹ thuật, đưa ra những lỗi thường gặp và cách khắc phục trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Hiệp hội nhận được Giấy mời số 250/GM-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về việc mời tham dự Hội thảo về cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 32/2018/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Bộ y tế tổ chức Hội thảo với thông tin cụ thể:

Hiệp hội nhận được Giấy mời số 44/GM-QLD ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Cục quản lý Dược  về việc "tập huấn nộp hồ sơ đăng ký thuốc lần đầu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến", thông tin cụ thể như sau:

Chi tiết bên dưói: